Produktion

MittHus är ett Lettiskt företag med fabrik och produktion i Lettland. Vi leverar och bygger hus i hela Europa med betoning på Sverige, vilket beror på att vi under mer än ett decennium har varit baserade i Sverige och därmed kan vi garantera att alla våra hus följer svensk byggstandard och uppfyller alla kvalitetskrav som ställs för svenska förhållanden. Vi är en liten fabrik som har specialiserat oss på individuella beställningar, det ger oss möjlighet att vara flexibla och därmed kunna uppfylla alla våra kunders förväntningar.

Hur vi arbetar?

Att börja

Att ha en dröm, vision eller klar förväntan av ett drömhus är en bra början. Om du planerar att bygga ett hus eller om  du redan har ett husprojekt är det dags att kontakta oss. Vi gör alla nödvändiga anpassningar. Finns inte projektet eller det ännu bara är en idé av drömmhemmet – Vi kan  hjälpa dig att utforma din idé till ett genomförbart projekt.  Skicka projektritningar,  vision eller idéer till oss och vi kommer att förbereda ett detaljerat  erbjudande för just  ditt hus, projektfrister och slutpris. När alla samarbetsvillkor är överenskomna kommer avtalet skrivas.


Projekt

Efter kontraktskrivningen är klar och alla övriga frågor  har lösts börjar projekterings arbetet. För att bygga ett högkvalitativt hus måste vi göra en hel del projekteringsarbete först. Projektering och konstruktionsfasen upptar en stor del av produktionsprocessen för timmerramhus. Största möjliga hänsyn tas till lagkraven gällande byggteknik och materialnormer. Förberedelsen av den tekniska konstruktions och projekterings dokumentationen tar cirka 4-5 veckor

Tillverkning

När projektritningarna, som utvecklats av våra designers, är färdigställda och godkända börjar husproduktionen. Träpanel och träpanelelement tillverkas i fabriken av erfarna proffissionella snickare som har specialiserat sig på produktion av huspaneler just för de Skandinaviska länderna. Efter att en detaljerad produktionsritning är färdig kommer vi att genomföra nödvändiga panelproduktionsprocesser.  Löpande kvalitetskontroller och produktionsvillkor garanterar precis och högkvalitativ konstruktion. Produktionsprocessen för en huskropp om  150m2  är cirka 2-3 veckor.

Leverans

Vi ombesörjer leverans från vår tillverkningsanläggning i Lettland till den plats där montering kommer att ske.

Montering / Konstruktion

Monteringsarbetet av timmerramhus på förberedda husfundamenten utförs av våra specialister i enlighet med projektkraven. I genomsnitt tar montering 3 till 5 arbetsdagar. Takläggning och yttre efterbehandlingsarbeten sker i samband med avslutad montering.  Husets yttre slutföres. Beroende på takbeläggning och husfasadens funktioner kan arbetet ta 3-4 veckor.

På kundens begäran  kan vi som tillval  slutföra hus byggnation genom att bygga interna installationer (el, vattenledningar, avlopp och ventilation) samt inredningsarbeten.


HEM

Varukorg

Varukorgen är tom.